Independent CASO exhibition 2003


Jul.1 tue.-Jul.27 sun., 2003


11:00-19:00 ( -17:00 on the last days) closed on mondays
entrance fee: free

First half (Jul.1-Jul.13)

Kiyotaka UCHINO, Toshiaki YAMAOKA, GROUP/3[MUGEN](Itsuko ITSUSAKI, Katsutaro, Michiko SATO),
Shuji KAYATANI, Hidehisa FUJISHIMA, Natsuko TANAKA, Nori NAGATOMO, Morihiko KAWASHIMA,
Kouichi WAKAMATSU, San Senores Sawa(Tatsuya Muchacho, Hiromi Dulce SAWA)
Yuki YONEDA, Koudai MASUDA, Keiko NAOE

Second half (Jul.15-Jul.27)

Chiaki KONDO, Risa NOGUCHI, Haruka FURUSAKA, Yasuko TSUKAMOTO, Hisashi NANAUMI,
Keiko HIRASE, Yumi SAKIYAMA, Gen MORIMOTO, Hiromi ICHII, Wataru MIMURA,
Keisuke YOSHIKAWA, Keisuke NAITOU, Shizue MOMOSE, Kazuko TANAKA,
Sachie OKAMOTO, Jin ISHIDAOrganized by Independent CASO exhibition comittee
Supported by Osaka Prefectural government, City of Osaka,
the Asahi Shimbun


Room ,,,

@@BACK