Independent CASO exhibition 2004


Period 1: Jun.30 Wed. - Jul.11 Sun., 2004

Tomohiro WAKUI, Katsuhiko OKADA, Yuko SHOJI, Hitomi FURUYA,
Tomoatsu HIRAISHI, Junichi TAKEHARA, Junpei YAMAMURO,
Masanobu SAKAKIBARA, Takumi MISHINA, Satoshi NISHIGAKI,
Kazutoshi NISHINO, Eriko OKUMURA, Mamiko NISHITOU, Kouhei KUROKI,
Shinsuke KITANO, Hisako NISHINO


Period 2: Jul.14 Wed - Jul.25 Sun., 2004

Wataru MIMURA, Toshiyuki KAWANISHI, Yoshitaka TATSUMI, Nonki NISHIMURA,
Takuji KIKUCHI, Yoriko NISHIMURA, Youhei SASAKURA, Natsuko SEO,
Hiroko NISHIMOTO, Mai YOSHIKAWA, Sachie OKAMOTO, Mami MIYAUCHI,
Akiko IGAKI, Yukari SHIZUMI, Yoshimi TADA, Mariane,
Keiko HIRASE, Risa NOGUCHI


Period 1: Jun.30 Wed. - Jul.11 Sun.


Tomohiro WAKUIKatsuhiko OKADA


Yuko SHOJI
Hitomi FURUYA


Tomoatsu HIRAISHI


Junichi TAKEHARA


Junpei YAMAMURO
Masanobu SAKAKIBARA
Takumi MISHINA
Satoshi NISHIGAKI


Kazutoshi NISHINO


Eriko OKUMURA


Mamiko NISHITOU


Kouhei KUROKI

Shinsuke KITANO

Hisako NISHINO
Period 2: Jul.14 Wed. - Jul.25 Sun.Wataru MIMURAToshiyuki KAWANISHI


Yoshitaka TATSUMI


Nonki NISHIMURATakuji KIKUCHI


Yoriko NISHIMURA


Youhei SASAKURA


Natsuko SEO


Hiroko NISHIMOTOMai YOSHIKAWASachie OKAMOTO


Mami MIYAUCHI


Akiko IGAKIYukari SHIZUMI


Yoshimi TADA


Mariane


Keiko HIRASERisa NOGUCHI


Room
>>Independent CASO 2002
>>Independent CASO 2003


@@BACK