"time"
Seian Univ. of Art and Design
Video art course

MORIMOTO Miho "Butterfly and Moth"

"time" website


Mar.29 Tue. - Apr.3 sun., 2005
Opening times : 11am -7pm
(on the closing day: -5pm)

CASO Space A,B,C,D


Video & installation
TANIUCHI Mari ITO Go
OKAMOTO Koji "night-walk" KAKIHARA Kanako "suspenders; girls' time"

Room A
KAGEYAMA Eri, KATO Chie,
KAKIHARA Kanako/KOIKE Nakako/OOKURA Aya,
NIHARA Naoki, ITO Go, MATSUDA Yuuji
Room B
YAMAFUJI Hiroki, ISHIMATSU Kimisuke/KOTAKE Satoshi/SATO Jun,
TANAKA Sho, OOMOTO Yukiko
Room C
MORIMOTO Miho, HARIU Masako,
MATSUMOTO Yuko/NAKABAYASHI Mari,
KAWAGUCHI Chiemi, FUJIWARA Chie
Room D videos
"mega" SHIMOMURA Takayasu
"picky" SHINKI Rie
"ta do ri bi" MIHARA Masarou
"night_walk" OKAMOTO Koji
"Korochan no mata" HORIKAWA Shiori
"For example, where the electric waves go or something"
 TANIUCHI Mari, TOKUNAGA Yasuyuki, SAKAGAMI Kimiaki, ITAGAKI Ai
"a limited time" SAITO Keiji
"a swelling view" OKAMOTO Yukari
"The break time" OOSAWA Takeshi
"Odakyu lines" TATEISHI Chie
"Uselessness/Times' 04" UCHIDA Seiko